Výhody anhydritových litých podlah:   

cena práce

Hlavní důvod proč některé firmy anhydritové podlahy moc nemusí - až moc lezou do peněz realizačních firem stavějící svou existenci na běžných potěrech - betonových podlahách vyráběných ze zavlhlého cementového potěru. Rozdíl v ceně uložení anhydritové podlahy a "klasické" betonové podlahy je totiž propastný - montáž běžné betonové podlahy může být i o více jak 250% dražší!  

rychlost

Ukládání samonivelační litého potěru je několikanásobně rychlejší než u zavlhlých potěrů a to bez ohledu na použité pojivo - cement nebo anhydrit. Anhydritové pojivo je však pro samonivelační potěr vhodnější, stabilnější- v podstatě zde není žádné riziko kroucení desky a riziko vzniku prasklin při smršťování jsou také mnohonásobně nižší. Jedna pracovní četa zvládne i 1500 m2 denně, je to ale hlavně otázka členitosti stavby.  

čistota

Anhydritové podlahy patří do procesu "mokré cesty", materiál je aplikován ve vysokém stavu tekutosti. Výroba, doprava, čerpání i samotné uložení je možné provádět i v původní zástavbě, bez nutnosti zanechání jakéhokoliv nepořádku na stavbě.  

Technologie anhydritových litých podlah je šetrná k životnímu prostředí.

V současnosti používáme pro dopravu anhydritu na stavbu tyto dvě možnosti: 

  • Přistavení sila – anhydrit Maxit Plan 490 je dodáván v sile a mísí se přímo na stavbě s vodou. Jedná se o čistý sádrovec !!! Ideální pro rodinné domy.  
  • Autodomíchávač - anhydrit je vyroben na nejbližší možné betonárně a poté dopraven na stavbu. Na stavbě nezůstanou žádné zbytky, nepořádek..prostě nic. Ideální do husté zástavby i rodinné domy.

Samonivelace

Dosažení rovinnosti je snazší než u klasického provádění podlah. Samonivelace u anhydritu je dosaženo hlavně vodou. U cementových potěrů toto nelze, resp. výsledek bude vždy stejný- kroucení a vysoké smrštění = krumpáč a znova.Vlastnosti pojiv jsou však na samostatné téma... Anhydritové podlahy provádíme dle doporučení výrobců, tedy rovinnost 2 mm/ 2m.   

Smrštění

Ke smršťování materiálu dochází v souvislosti se zráním materiálu (o tepelné roztažnosti později). U  anhydritových podlah je tato hodnota několikanásobně nižší než u cementových. To umožňuje provádět velké plochy bez prostorových dilatací (nezaměňovat za ty konstrukční nebo obvodové!). Dilatační poměr by neměl přesáhnout 3-4:1.  

Tepelná vodivost

Schopnost materiálu vést teplo. Zde jsou hodnoty výrazně pro samonivelační potěry. U zavlhlých potěrů je přenos tepla nižší, je to způsobeno nízkou hutností materiálu. Zde není namístě porovnávat pojiva, tedy zda je lepší cement nebo anhydrit, ale spíš je to otázka technologie zpracování, i když jsou zde určité předpoklady k tomu, že anhydritová litá podlaha bude mít přenost tepla o něco rychlejší než cementová litá podlaha.   

Mechanické vlastnosti

Ať už se to někomu líbí nebo ne, anhydritová podlaha JE pevnější - odolnější než klasická cementová podlaha. Není to ale jen proto, že to je ANHYDRIT, ale způsobem zpracování, resp. vysokou tekutostí směsi.  

Tohle je jedna z hlavních výhod anhydritové podlahy

Garance mechanických vlastností v případě anhydritových podlah je u nás naprostou samozřejmostí - používáme osvědčené materiály. Výhoda vysokých pevností anhydritu umožňuje zeštíhlit podlahy - snížit tloušťku betonové podlahy.  

Výztuž

Další výhoda anhydritové podlahy je v tom, že odpadá nutnost vyztužení anhydritové podlahy a případné defekty plynoucí ze špatně provedéno vyztužení. Karisítě, drátky a podobné materiály určené k vyztužení cementových podlah (betonových podlah) u anhydritu pozbývají významu vzhledem k rozdílnému chování anhydritového pojiva při zareagování. Nevznikají zde žádné mikro trhlinky vlivem reakce s vodou jako je tomu u cementového pojiva. Proto není nutná žádná výztuž.