Zateplovací systémy

Ještě před deseti lety se zateplovalo 40mm-50mm fasádním polystyrenem. V dnešní době není nic neobvyklého,použit 160 mm i silnější fasádní polystyren, nebo minerální vata.

Jednotlivé etapy při zateplení fasády:

  • příprava podkladu
  • montáž izolace
  • montáž výztužné vrstvy
  • povrchová úprava
  • aplikace omítky

Jednotlivé etapy, jsou z hlediska kvality a správné funkčnosti zateplené fasády domu důležité. Poslední čtvrtá etapa je aplikace vlastní omítky. Ani provedení omítky nepodceňujeme a provádíme v max. kvalitě. Důležitý je výběr výrobce materiálů na zateplení fasád a zateplovacích systému. Nejen u zateplení fasád domů je důležité kvalitní řemeslné provedení. Sebemenší nedokonalosti izolační a zateplovací vrstvy se mohou projevit v podobě tepelných mostů. Tepelné mosty způsobují např. vlhkost zdiva v místech, kde není provedení zateplení fasády kvalitní. Vlhkost se může stát příčinou vzniku např. plísní apod. Odstranění závad takto nedokonale provedného zateplení fasády, může být zbytečně drahé a to pomocí sanace zdiva. Opravy zateplení fasády a popř. sanace zdiva je vždy nákladná, a proto je nutno dodržovat technologické předpisy pro VKZS.

Je na místě se něčeho u zateplení fasády domu obávat?

Pokud zhotovitel dodrží technologické postupy pro zateplení fasády, tak obavy na místě nejsou.

Zateplení soklů:

Zateplení soklu je důležitou součástí zateplení fasády. Při zateplení soklu je také důležitý výběr výrobce materiálů. Je potřeba, aby materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení. Soklová část domu je podstatněji namáhána, oproti ostatním částem budovy. Hlavně proto, že se nachází na úrovni terénu. Působí na ní vlhkost, voda, zemina a mechanické vlivy. Proto na zateplení soklové části musí být použitý co nejkvalitnější materiál. K zateplení soklu se používá extrudovaný polystyren nebo perimetr. Tyto materiály jsou odolné vodě, zemině i mechanickému zatížení. Mnoho firem pro zateplení soklu používá právě perimetr, a to z důvodu lepšího formátování a celkové zpracovatelnosti.

My pro zateplení soklu používáme výhradně extrudovaný polystyren a to právě z důvodu vyšší tvrdosti a pevnosti. Horší formátování zateplovacího polystyrenu řadíme až na další místo.