Fasádní omítkové systémy Maxit.

Současné stavby

Na základě stoupajících nároků na tepelnou izolaci obvodových plášťů staveb, se v posledních desetiletích výrazně zvýšily tepelněizolační vlastnosti zdiva (tepelný odpor R a součinitel prostupu tepla U).

Hlavní funkcí omítek je architektonický vzhled fasády a hlavně trvalá ochrana zdiva proti působení vlivů počasí. Správně navržené fasádní omítkové systémy tak mohou udržovat konstrukci stěny suchou a zachovat její tepelněizolační vlastnosti. Aby byla zajištěná trvalá ochrana zdiva, je velmi důležité sladění fyzikálních vlastností omítkových systémů (tepelná roztažnost, vlhkostní roztažnost) s fyzikálními vlastnostmi zdiva.

Úspěch záleží na detailech

Před provedením fasádního omítkového systému je důležité zodpovědně posoudit vlastnosti podkladu. Pouze vizuální kontrolou není často možné určit všechny vlastnosti podkladu jako napří- klad součinitel tepelné vodivosti cihel λ, jejich způsob spojování (polyuretanové lepidlo nebo malta pro tenkou spáru). Nezbytné je tyto vlastnosti podkladu uvádět už při poptávkovém řízení, aby bylo možné nabídnout odpovídající omítkový systém. Zejména se posuzují následující vlastnosti:

  • součinitel tepelné vodivosti zdicích prvků λ
  • způsob spojování zdicích prvků (polyuretanové lepidlo / malta)
  • modul pružnosti zdiva E
  • poruchy ve zdivu
  • nevymaltované styčné spáry
  • vlhkost ve zdivu
  • nedostatečná vazba zdicích prvků
  • trhliny ve zdivu

Maxit IP18E - celoplošné armování - Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 - Maxit Silco K A 1.5 mm.

Maxit 190SFL - Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 - Maxit Silco K A 1.5 mm.

Celoplošné armování Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 – Maxit Silco K A 1.5 mm.

Maxit Therm 74 - Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 – Maxit Silco K A 2 mm.

Celoplošné armování Maxit Multi 290 R/N – Penetrace Maxit Prim 1050 – Maxit Silco A K 1.5 mm.